Ako robiť marketing predaja nehnuteľnosti

shutterstock_57675295Úspešný predaj je vec čísiel. Existuje priama úmernosť medzi počtom ľudí, ktorí sa o vašej ponuke dozvedeli, množstvom záujemcov na obhliadke a počtom ľudí, ktorí  vstúpia do rokovania o predaji.

Bez marketingu sa preto predaj vašej nehnuteľnosti nezaobíde. Najsledovanejšími komunikačnými kanálmi sú v poradí podľa ich dôležitosti: inzercia na realitných portáloch, reklamný pútač na nehnuteľnosti, inzercia v tlači a promočný leták v spádovej oblasti.

štyria z piatich budúcich kupujúcich majú prvý kontakt s nehnuteľnosťou cez internet. Vlastníci nehnuteľnosti majú zvyčajne možnosť zverejniť svoj inzerát bezplatne formou takzvanej súkromnej alebo občianskej inzercie. No keďže inzercia na internete rýchlo starne a potenciálni kupujúci radi vyhľadávajú v čo najširšej a najnovšej ponuke, je udržiavanie jej atraktívnosti často náročné.

V prípade bytov skôr obmedzene, ale pri predaji domov je zaručene úspešným marketingovým nástrojom reklamný pútač. Budúci kupujúci zvyčajne poznajú lokalitu, v ktorej plánujú kupovať, pretože tam buď bývajú alebo bývali, žije tam ich rodina, priatelia alebo známi, alebo si túto lokalitu racionálne vybrali. Záujemcovia oboznámení s lokalitou sú preto veľmi úzkou cieľovou skupinou, s ktorou sa oplatí komunikovať.

Napriek tomu viac než polovica majiteľov takúto marketingovú podporu odmieta. Ich obavy o bezpečnosť alebo dobré meno u susedov však nie sú na mieste. Pútač nie je ničím iným ako dôkazom profesionálneho marketingu

Tretím nástrojom sú realitné inzeráty v tlači. Ide o relatívne nákladnú vec, preto treba zvážiť médium a frekvenciu zverejňovania.

Posledným komunikačným kanálom, ktorý stojí za zmienku, je leták. Jeho použitie má význam ako doplnok k reklamnému pútaču na dom alebo napríklad v prípade predaja bytov, ako jeho náhrada. Jeho výhodou je tiež cielenie na blízke okolie a nevýhodou sú relatívne vysoké náklady.

Ako pri všetkom i pri marketingu nehnuteľnosti je možné uskutočniť veľa vecí vo vlastnej réžií,  ale rovnako aj tu platí, že cena za školu pokusov a omylov je príliš veľká vo vzťahu k možnému výsledku predaja. Zvážte preto pomoc realitnej kancelárie.