Nebojte sa exkluzívneho maklérskeho zastúpenia

shutterstock_210049501Výber makléra pre predaj vašej nehnuteľnosti je jediné najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré musíte urobiť aby ste dosiahli dobrý predaj.Jedným z často sa opakujúcich chýb predávajúcich vo vzťahu k realitným maklérom je snaha vyhýbať sa exkluzívnej zmluve. Dôvody sú dva.

Prvým je snaha predávajúceho maximalizovať svoje šance na predaj tým, že využije čo najväčší počet realitných maklérov – „čím viac realitných maklérov, ktorí majú moju nehnuteľnosť v ponuke tým väčšia šanca na predaj“. Druhým je obava zo zlého výberu realitného makléra, ktorá by mala za následok problematický predaj- „čo ak bude maklér neschopný a ja nebudem môcť z exkluzívnej zmluvy vystúpiť a predať to inak“.

Prvý dôvod možno zo skúsenosti považovať za omyl. Ak predávajúci využíva väčší počet realitných maklérov zvyčajne to má za následok, že nehnuteľnosť je viacnásobne ponúkaná na realitných portáloch alebo v tlačenej inzercii, často s rozdielnou cenou prípadne popisom. To pôsobí negatívne na potenciálnych záujemcov – „asi majú problém to predať“, „určite ich budeme vedieť stlačiť s cenou“ a podobne.

Predávajúcemu v takomto prípade chýba jeden kontaktný bod pre predaj, ktorý by mu dal spoľahlivú informáciu o počte záujemcov o jeho nehnuteľnosť, o jeho vyjednávacej pozícii pri rokovaní o cene alebo pri organizovaní obhliadok pre väčší efekt ale aj jeho pohodlie. Neexkluzívna zmluva je zároveň menej motivujúca pre makléra. Do predaja nehnuteľnosti vkladá menej času a úsilia, pretože pravdepodobnosť, že nehnuteľnosť predá on klesá s počtom maklérov, ktorí ju majú v ponuke. Výsledkom potom býva, že mnohí nehnuteľnosť ani nenavštívia a predávajú ju takpovediac od stola.

Druhý dôvod aj keď zo skúsenosti opodstatnený takisto nemusí byť prekážkou. Ak aj odmyslíme starostlivý výber realitného makléra pre predaj ako prvý predpoklad, predávajúci dokáže ošetriť riziko zlyhania jeho makléra obmedzením doby na akú exkluzívnu zmluvu uzatvorí. Kratšia doba dáva priestor predávajúcemu prehodnotiť ako je s prácou makléra spokojný a prípadne napraviť svoj omyl pri výbere realitného makléra bez toho aby tým utrpel predaj jeho nehnuteľnosti. Dobrý realitný maklér neusiluje o exkluzívnu zmluvu preto, lebo chce zväzovať ruky svojmu klientovi ale preto, lebo iba tak má nad predajom absolútnu kontrolu, dokáže klientovi dávať úplné informácie o priebehu predaja jeho nehnuteľnosti a dosiahnuť pre neho najlepšie možné podmienky predaja. Dobrý realitný maklér, ktorý si je istý svojimi schopnosťami nemusí usilovať o to, aby si zaviazal klienta na dlhé obdobie. Dokáže svoje schopnosti už pri kratšej, dvoj alebo trojmesačnej zmluve.