PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA JE CELOŽIVOTNÁ PROFESIA

shutterstock_102251662Realitná profesia je opradená v širokej verejnosti rôznymi predsudkami. Na jednej strane panuje názor, že zárobky realitných maklérov sú nadpriemerne lukratívne a lákavé. Na druhej strane, časť verejnosti nevie prísť realitným maklérom na meno, pretože ich prácu spájajú s nízkou kvalitou služieb. Ako to je naozaj? Kto môže robiť prácu realitného makléra a ako by sa mala robiť dobre?

Čisto teoreticky môže prácu realitného makléra robiť každý, kto má prístup k internetu, mobilný telefón, fotoaparát a zaregistruje sa na inzertnom realitnom portály. No v skutočnosti je to na kvalitný výkon veľmi málo. Nejde totiž o to, vedieť ako sa robí prevod nehnuteľnosti. Je to, ako keby vám malo stačiť na prácu lekára vedieť čítať a písať.

Ako teda definujete prácu realitného makléra? Akí ľudia by sa o ňu mali uchádzať?

Zastávam názor, že táto práca musí byť celoživotnou profesiou. Ten, kto sa jej chce venovať, by mal byť presvedčený o tom, že ju chce robiť 20 a viac rokov. Aby sa totiž ľudia obracali na realitného makléra so žiadosťami o jeho služby, je potrebná dôvera. Vyplýva to z toho, že maklér má obslúžiť často najväčšiu investíciu v živote človeka, a zároveň po voľbe partnera a výchove dieťaťa, je jeho tretie najdôležitejšie životné rozhodnutie práve výber miesta na život.

Ako môže teda maklér dôveru získavať? Je to vlastne i otázka, ako získavať nových zákazníkov. Je skutočne potrebných tých 20 a viac rokov?

Keďže dôvera je základným parametrom úspešnosti makléra, musí si ju cieľavedome a dlhodobo budovať. A na to je potrebný čas. Čím je človek starší, tým má viac priateľov a známych. Ak zároveň cieľavedome ako maklér pracuje na tom, aby si vybudoval bázu spokojných klientov po rokoch existuje slušná skupina ľudí, ktorí mu veria. Cieľom je, aby si ľudia predávali telefónne číslo na makléra medzi sebou ako dobrú referenciu. Podobne ako si predávajú kontakty na dobrých lekárov alebo iných odborníkov.

Dôvera je teda jedna vec. Čo ďalšie by mal maklér mať?

Ďalším parametrom sú odborné znalosti. Maklér musí vedieť zaujať naozaj odborné stanovisko. Znalosti z odboru ekonomiky, obchodu, práva, psychológie alebo stavby sú teda potrebné.

A ďalšou vecou sú vôľové vlastnosti. Musí to byť človek, ktorý sa vie sám motivovať a sám sa riadiť. Je to otázka rozhodnutia kedy ráno vstávať, kedy chodiť na obhliadky, ako hľadať klientov. My ako kancelária mu vieme pomôcť na ceste za úspechom, no prvá iniciatíva musí prísť od neho.

Akí ľudia by sa naopak nemali o prácu realitného makléra uchádzať?

Musím povedať, že profesia realitného makléra je na Slovensku často vnímaná mylne. Niekedy je to posledné útočisko neschopných. Inokedy miesto, kam ľudia idú, pretože si myslia, že zarobia veľké peniaze. A to sú tí, ktorí zlyhávajú ako prví. V našej kancelárii máme dobrých maklérov s rôznym profesijným backgroundom. Pôsobí u nás napríklad bývalá riaditeľka materskej škôlky, bývalý dizajnér v Ikea, alebo televízna moderátorka. Ich pracovná genéza je teda rôzna. No dôležitá je motivácia.

Aká je motivácia správneho realitného makléra?

Myslím si, že poslanie makléra netkvie v peniazoch alebo provízií, ale v tom, že sa môže pozitívne dotknúť života ľudí. Poslaním a úlohou makléra je vytvoriť klientovi nový domov. Tým, že ho úspešne prevedie celým realitným procesom, zásadne zmení jeho život.

Maklér je podľa mojich skúseností najšťastnejší vtedy, keď dostane pozitívnu referenciu. Áno, vedľajším efektom toho celého sú i peniaze, tie ale nie sú prvoradou motiváciou správneho makléra.

Keď zvládnete všetky techniky a prijmete túto profesiu za svoje poslanie, začne sa dostavovať pocit spokojnosti. Vašou motiváciou už nebude najbližšia provízia ani celoročné výsledky, ale to, akým smerom sa bude vyvíjať váš život. Toto je filozofia, s ktorou v RIEŠIME BÝVANIE pristupujeme k našej práci a ku kariére našich maklérov.

Má RIEŠIME BÝVANIE dobrý tím?

Je viac kancelárií, ktoré majú pomerne veľký tím. No ich slabou stránkou je, že spolu nevydržia dlho. Po istom momente odchádza niekedy i polovica osadenstva. To sa stáva kanceláriám, ktorých tím a motivácia sú postavené iba na pravidlách a obchodných výsledkoch. V tímoch, kde je spolupráca postavená na ľudských rozmeroch, k tomu dochádza podstatne. Na to, aby človek vedel dlhodobo fungovať, musí totiž existovať istý tím spirit. Spoločné videnie vecí a priorít. Chápeme, že každá osobnosť je iná, a vítame to, pretože aj každý klient je iný, ale členovia tímu musia mať i niečo spoločné.