Predávate nehnuteľnosť? Buďte pri stanovaní ceny realisti

váhanie-300x270Ak sa práve chystáte predávať nehnuteľnosť, nasledujúce riadky by ste si mali prečítate skutočne pozorne. Cena nehnuteľnosti je totiž najvýznamnejší faktor ovplyvňujúci úspešnosť predaja. 

Cena je to, čo rozhoduje o tom, či predáte a za ako dlho. Správne stanovenie ponukovej ceny môže pomôcť nehnuteľnosti so zlými alebo problematickými parametrami, a naopak nesprávny prístup predstavuje prekážku pri predaji nehnuteľnosti, o ktorej všetci hovoria len v superlatívoch.

Nad cenou, za ktorú sa Vaša nehnuteľnosť realizuje na trhu máte v skutočnosti len minimálnu kontrolu. Nie je rozhodujúce za koľko ste kúpili, koľko ste preplatili na hypotéke, ani to, za koľko predal pred dvoma rokmi váš sused. Cenu určuje aktuálny trh. Preto to, čím môžete pomôcť v úspešnosti vašej realitnej transakcie je, mať realistickú predstavu o sume, na ktorú ste ochotní pristúpiť.

Je treba vedieť rozlišovať medzi ponukovou (inzerovanou) cenou a realizačnou cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť naozaj predá. Tá ponuková je ako cenovka na plagáte alebo pútači a jej účelom je okrem informovania o tom, či kupujúci patrí do kategórie, ktorá si to môže dovoliť,  ideálne aj spolu s fotografiami a popisom získať záujem.

Realizačná cena je cena, za ktorú sa nehnuteľnosť skutočne predá. Nemusí sa nevyhnutne zhodovať s ponukovou hodnotou a v závislosti od vašej vyjednávacej pozície voči kupujúcemu alebo viacerýcm záujemcom je stanovená rokovaním pod alebo nad úrovňou úvodnej ponuky.

Pri ponukovej cene nejde o to „uhádnuť“ budúcu skutočnú hodnotu kontraktu, ale správnym stanovením ponúknutej úrovne si vytvoriť pozíciu na predaj za čo najlepších podmienok. Platí, že každá nehnuteľnosť sa napokon predá, je len otázne za koľko a kedy. Ponuka, ktorá sa približujúca k hornej cenovej hranici, ktorú akceptuje trh, vedie k dlhšie trvajúcemu predaju. Naopak priblíženie sa dolnej hranici očakávaní trhu, tada suma, za ktorú by rád kúpil skoro každý, znamená kratší predaj.

Keď ale žial trafíte nad rámec, ktorý akceptuje trh, znamená to, že ponuka bude záujemcami pri rozhodovaní s najväčšou pravdepodobnosťou vylúčená, a teda, že bez úpravy ceny sa nehnuteľnosť nepredá.