Pri očistení realitného stavu potrebujeme legislatívnu podporu

shutterstock_146447432S vyhlásením, že úroveň služieb realitných kancelárií na Slovensku nie je na zvlášť vysokej úrovni, sa nemôžem prieť. Musí to uznať každý z realitnej branže, kto má za sebou dostatok odpracovaných rokov a potrebnú dávku sebakritiky, aby mohol na náš stav nahliadnuť objektívne.

Často optimisticky tvrdím, že trh všetko vyrieši. Ako v evolúcii druhov tí, ktorí sú schopní prispôsobiť sa podmienkam a požiadavkám trhu, prežijú a tých ostatných postupne vytlačia. No žijeme teraz a čakať na vykryštalizovanie trhu je príliš náročné na čas. Trhu je podľa mňa treba pomôcť. Po vzoru zahraničných trhov, alebo hoci len podľa trhu finančných poradcov, ktorých kvalita a teda i kredibilita po zákonnej regulácií výrazne vzrástla.

Realitných maklérov by som mohol rozdeliť do dvoch skupín. Tí, ktorí pretrvávajú a väčšinou i rastú a tých, ktorí odchádzajú a prichádzajú. Problémom je tá druhá skupina. Nerobí dobré meno celému odvetviu a zanecháva horkú pachuť v ústach nespokojných klientov. Keď ich biznisplán stroskotá na nedostatku pozitívnych referencii a teda žiadnych nových zákazníkoch, nahradia ich noví tiež „makléri“ s podobnou podnikateľskou filozofiou. Nám pretrvávajúcim a zatiaľ len prizerajúcim nezostáva nič iné, len snažiť sa poškodený obraz o realitných makléroch napraviť. No je to ako boj s veternými mlynmi, ktoré sa napriek tomu, ako veľmi sa budeme snažiť, krútia stále dokola.

Potrebujeme zásah zhora! Moja dôvera v trh dostáva štrbiny a tvrdím, že musí prísť zákonná regulácia v podobne minimálnych požiadaviek, toho čo všetko musí maklér spĺňať.Dnes môže túto profesiu vykonávať takmer hocikto. Nie je potrebné splniť odborné kritéria, ani mať na počiatočnú investíciu. Zdanlivo vysoká odmena je stále silným lákadlom pre nových uchádzačov. Podľa môjho odhadu je podiel týchto tiež maklérov až 80 percent trhu.
Iste, že iniciatíva k zvyšovaniu kvality musí prichádzať od nás. Musíme mať jasnú misiu a vnútorný systému procesov poskytovaných služieb. Či už ide o vlastný alebo ISO. V stredne veľkých kanceláriách a tých, ktoré sú súčasťou siete je teda istá miera riadenia kvality nevyhnutná. Je ich nevyhnutným stupňom rozvoja. Tieto kancelárie sú preto pre  zákazníkov spoľahlivejšie.

No zásah zvrchu je potrebný. Príkladom pozitívneho vplyvu zákonnej regulácie sú i drobné zmeny. Napríklad posledná platná úprava týkajúca sa energetických certifikátov a reklamy predávaných alebo prenajímaných nehnuteľností. Toto zdanlivo zbytočné pravidlo viedlo reťazovo k pozitívnym zmenám a väčšej zodpovednosti pri poskytovaní služieb. Ďalšími príkladmi sú zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, alebo aj nové metodické postupy bánk pri poskytovaní úverov, ktoré kladú ďalšie nenápadné požiadavky s významnými dôsledkami.
Za nás dlhodobo fungujúcich maklérov musím povedať, že v súčasnosti sme vďační i za čiastočné pravidlá, i keď by sme boli radšej keby nás štát postavili na úroveň iných profesií, v ktorých kvalitu a tým vyššiu ochranu zákazníka zo zákona vyžaduje.